You are here:  >>> Home page 

Homepage

Communiceren in een andere taal tussen 2 gesprekspartners is niet altijd even gemakkelijk. Sommige woorden zij nu eenmaal moeilijk letterlijk omzetten in een andere taal. Daarnaast spelt de creativiteit, kennis van de achtergrond dus eigenschap en karakter een belangrijk rol om een goede weergave te bieden.

APO Taal en cultuur specialist werkt vanuit een ervaringsdeskundige perceptie. Door jarenlange ervaring als tolk voor Justitie, Politie en Rechtbanken heb ik vakkennis en communicatieve vaardigheden ontwikkeld die garant staan voor hoogwaardige producten en diensten die het u mogelijk maken succesvol zaken te doen. Mede door mijn zeer goede beheersing van de Nederlandse taal alsmede mijn kennis van de West-Afrikaanse achtergrond als native speaker ben ik in staat de taalbarrière en culturele verschillen te overbruggen waardoor niet alleen woorden, maar ook cultuur wordt mee gerekend. Dit alles zorgt voor het leveren van diensten van hoge kwaliteit en professionaliteit.

Dankzij de kennis en ervaring die APO in de loop der jaren heeft opgedaan waarin vraagstukken rond mens en maatschappij aan de orde zijn, hoe een samenleving wordt ingericht door wetgeving en ziet dat werkelijkheid tot stand komt door perceptie in ons vermogen om uit die vaste denk- en werkkaders te kunnen treden. Daardoor zijn wij altijd weer verrassend creatief en succesvol in te spelen op steeds wisselende marktomstandigheden.